Blog

ACORDO NO CONCELLO DE PONTEAREAS PARA APROBAR A SÚA PRIMEIRA RPT, ACORDO REGULADOR E CONVENIO COLECTIVO

O Concello de Ponteareas chegou a un Acordo para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), así como o seu primeiro Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario, e un novo Convenio Colectivo do persoal laboral.

A Mesa Xeral de Negociación expresou a súa conformidade coa proposta dos citados documentos, e procedeu á sinatura dos mesmos, dando deste xeito por rematado o proceso de negociación colectiva aberto a tal efecto.

Coa aprobación dos devanditos documentos, o Concello de Ponteareas situarase á vangarda dos concellos galegos no ámbito da ordenación dos recursos humáns.