Acceso Clientes

Actualidade

VACACIÓNS VERÁN 2021

Informamos que as nosas oficinas permanecerán pechadas durante o mes de Agosto por descanso do personal.

 

 

DOSIER COVID-19 ENTIDADES LOCAIS

Galivalia pon á súa disposición unha selección de normativa e principais medidas de  interese para as entidades locais, derivadas da situación de crise sanitaria provocada polo Covid-19.

DOSIER COVID19 ENTIDADES LOCALES

 

O CONCELLO DE BRIÓN ACORDA UNHA NOVA RPT

O pleno do Concello de Brión acordou a aprobación definitiva dunha nova Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

A aprobación da nova RPT suporá un feito histórico para este Concello, ao ser a primeira que afecta a todo o persoal, tanto ao persoal funcionario como ao persoal laboral.

Deste xeito, coa nova RPT establécese unha valoración de todos os postos de traballo a efectos retributivos (tanto laborais, como funcionarios) a través do mesmo sistema obxectivo de valoración, conseguíndose así unha racionalización da estrutura retributiva do persoal a través da homologación do sistema retributivo de persoal laboral e funcionario.

 

PUBLICADA A PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE MONDARIZ

O Concello de Mondariz publicou no BOP de Pontevedra do 28 de maio de 2019, o anuncio de aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT).

Devandito instrumento de xestión de persoal, que resulta obrigatorio tal e como recolle o artigo 90.2 da Lei 7/1985 LRBRL e o artigo 74 do TREBEP, foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuado entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

 

SINATURA DO PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO NO CONCELLO DE SOBRADO

Os membros da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Sobrado dos Monxes, na sesión celebrada en data 5 de febreiro de 2019, expresaron a súa plena conformidade coa proposta do novo Convenio Colectivo do persoal laboral, dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

Coa aprobación do devandito documento, que foi elaborado pola empresa Galivalia, lograranse alcanzar os seguintes obxectivos principais:

  • A homoxeneización xeral das condicións laborais dos empregados municipais.
  • A fixación dun compendio dos dereitos, deberes e normas laborais.
  • A racionalización da estrutura profesional e da retribución do persoal laboral.
  • A aplicación das novidades normativas e adecuación ao marco legal vixente.

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.