Acceso Clientes

Actualidade

PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO NO CONCELLO DE VILALBA

Os membros da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Vilalba, na sesión celebrada en data 20 de novembro de 2018, expresaron a súa plena conformidade coa proposta do novo Convenio Colectivo do persoal laboral, dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

O novo Convenio Colectivo suporá, entre outros obxectivos, unha homoxeneización xeral das condicións laborais do persoal laboral municipal, aos que se lles viña aplicando diferentes condicións, reguladas nos distintos convenios colectivos sectoriais, por carecer este Concello de convenio colectivo propio.

 

DIRECCIÓN NOVAS OFICINAS

Preciados clientes e amigos:

El equipo de Galivalia avogados informa que xa está traballando nas súas novas oficinas sitas en Rúa Carreira do Conde, 12-13, piso 1º B, 15701 de Santiago de Compostela.

 

APROBADA A PRIMEIRA RPT DO CONCELLO DE FISTERRA

Unha vez finalizado o proceso de negociación colectiva aberto, no Concello de Fisterra, ao obxecto da elaboración dun novo Organigrama e Relación de Postos de Traballo (RPT), que ten rematado co acordo das partes, e no que a empresa GALIVALIA AVOGADOS E CONSULTORES ten participado, con carácter de asesor e consultor, o Pleno da Corporación acordou a aprobación do referido documento de RPT.

 

O CONCELLO DO CARBALLIÑO ACORDA A SUA PRIMEIRA RPT

O pleno do Concello do Carballiño acordou aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento de carácter esencial para a ordenación dos recursos humanos e que suporá unha mellora nas condicións de traballo dos empregados municipais e  a súa optimización.

Dito documento foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

 

O CONCELLO DE BERGONDO APROBA A SÚA PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT)

O Concello de Bergondo chegou  a un acordo unánime para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

Na Mesa Xeral de Negociación celebrada en data 7 de novembro de 2017 expresouse  a súa plena conformidade coa proposta do citado documento de RPT; documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores.

Así mesmo, as partes asinantes acordaron que se prosiga coas tramitacións administrativas preceptivas para a aprobación e definitiva entrada en vigor do devandito documento.

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.