Acceso Clientes

Actualidade

Mantéñase ó día da actualidade de Galivalia e do noso sector

APROBADA A PRIMEIRA RPT DO CONCELLO DE FISTERRA

Unha vez finalizado o proceso de negociación colectiva aberto, no Concello de Fisterra, ao obxecto da elaboración dun novo Organigrama e Relación de Postos de Traballo (RPT), que ten rematado co acordo das partes, e no que a empresa GALIVALIA AVOGADOS E CONSULTORES ten participado, con carácter de asesor e consultor, o Pleno da Corporación acordou a aprobación do referido documento de RPT.

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.