Aviso legal

AVISO LEGAL

GALIVALIA CONSULSTGO, S.L., responsable deste sitio web, en adiante, RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios o presente documento, en cumprimento das obrigas establecidas pola Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto das condicións de uso da mesma.
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento das disposición aquí recollidas, así como calquera outra disposición legal que fose de aplicación.
GALIVALIA CONSULSTGO, S.L. resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese figurar no sitio web, sen existir obriga de preaviso ou posta en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.

DATOS IDENTIFICATIVOS.

Denominación social: GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.
Rexistro: Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, Ins. 1ª Folla no SC-44.898, Folio 125, Tomo 86, Sección Xeral de Sociedades.
Nome comercial: Galivalia Avogados e Consultores
NIF: B70242088
Domicilio: Rúa da Carreira do Conde, 12-13, 1ºB (CP 15701 – Santiago de Compostela)
Correo electrónico: info@galivalia.com

OBXECTO

A través do sitio web, ofrecemos aos usuarios a posibilidade de acceder a información sobre os nosos servizos.

PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizo sexa preciso facilitar datos de carácter persoal, os usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa dará a ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Privacidade.