Acceso Clientes

Actualidade

O CONCELLO DE BERGONDO APROBA A SÚA PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT)

O Concello de Bergondo chegou  a un acordo unánime para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

Na Mesa Xeral de Negociación celebrada en data 7 de novembro de 2017 expresouse  a súa plena conformidade coa proposta do citado documento de RPT; documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores.

Así mesmo, as partes asinantes acordaron que se prosiga coas tramitacións administrativas preceptivas para a aprobación e definitiva entrada en vigor do devandito documento.

 

HORARIO DE VERÁN 2017

Informamos que o horario das nosas oficinas desde o 15 de xullo ata o 15 de setembro será de luns a venres de 9:00 horas a 15:00 horas.

Así mesmo, informamos que desde o 1 de agosto ata o 16 de agosto (ambos incluídos) as nosas oficinas permanecerán pechadas por vacacións.

 

ACORDO NO CONCELLO DO CARBALLIÑO PARA APROBAR O SEU PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR

A Mesa Xeral de Negociación do Concello do Carballiño, na sesión celebrada en data 10 de xullo de 2017, alcanzou un acordo sobre a proposta do novo Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario e a proposta do novo Convenio Colectivo do persoal laboral, dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

Así mesmo, as partes acordan que se prosiga coas tramitacións administrativas preceptivas para a aprobación e definitiva entrada en vigor dos documentos acordados, citándose para a firma dos documentos na próxima Mesa de Negociación.

 

GALIVALIA INICIA UN NOVO PROXECTO NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

Tal e como informa o Faro de Vigo, Galivalia encargarase de redactar a nova Relación de Postos de Traballo do Concello de Vilagarcía de Arousa.

Coa adxudicación deste contrato o goberno local cumpre o compromiso adquirido co persoal municipal de levar a cabo a necesaria RPT para poder ordenar de maneira eficiente os recursos humanos da administración local e resolver as carencias e demandas dos distintos departamentos e traballadores.

O prego de licitación establece tres fases. A primeira que abarca tres meses, consistirá na análise e deseño da organización municipal. A segunda fase realizarase noutros 3 meses e centrarase na realización do catálogo de postos de traballo. A terceira e última fase nos últimos 6 meses servirá para a valoración dos postos, que será exposta á mesa de negociación.

Fonte: Faro de Vigo

 

ACORDO NO CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR PARA APROBAR O SEU PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR

Os membros da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Pereiro de Aguiar, na sesión celebrada en data 16 de maio de 2017, expresaron a súa plena conformidade coa proposta do novo Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario e a proposta do novo Convenio Colectivo do persoal laboral, dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

Así mesmo, as partes asinantes acordan que se prosiga coas tramitacións administrativas preceptivas para a aprobación e definitiva entrada en vigor dos documentos acordados. Coa aprobación dos devanditos documentos, que foron elaborados pola empresa Galivalia, lograranse alcanzar os seguintes obxectivos principais:

  • A homoxeneización xeral das condicións laborais dos empregados municipais.
  • A fixación dun compendio dos dereitos, deberes e normas laborais.
  • A racionalización da estrutura profesional e da retribución do persoal laboral.
  • A aplicación das novidades normativas e adecuación ao marco legal vixente.

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.