Acceso Clientes

Actualidade

DIRECCIÓN NOVAS OFICINAS

Preciados clientes e amigos:

El equipo de Galivalia avogados informa que xa está traballando nas súas novas oficinas sitas en Rúa Carreira do Conde, 12-13, piso 1º B, 15701 de Santiago de Compostela.

 

APROBADA A PRIMEIRA RPT DO CONCELLO DE FISTERRA

Unha vez finalizado o proceso de negociación colectiva aberto, no Concello de Fisterra, ao obxecto da elaboración dun novo Organigrama e Relación de Postos de Traballo (RPT), que ten rematado co acordo das partes, e no que a empresa GALIVALIA AVOGADOS E CONSULTORES ten participado, con carácter de asesor e consultor, o Pleno da Corporación acordou a aprobación do referido documento de RPT.

 

O CONCELLO DO CARBALLIÑO ACORDA A SUA PRIMEIRA RPT

O pleno do Concello do Carballiño acordou aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento de carácter esencial para a ordenación dos recursos humanos e que suporá unha mellora nas condicións de traballo dos empregados municipais e  a súa optimización.

Dito documento foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

 

O CONCELLO DE BERGONDO APROBA A SÚA PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT)

O Concello de Bergondo chegou  a un acordo unánime para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

Na Mesa Xeral de Negociación celebrada en data 7 de novembro de 2017 expresouse  a súa plena conformidade coa proposta do citado documento de RPT; documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores.

Así mesmo, as partes asinantes acordaron que se prosiga coas tramitacións administrativas preceptivas para a aprobación e definitiva entrada en vigor do devandito documento.

 

HORARIO DE VERÁN 2017

Informamos que o horario das nosas oficinas desde o 15 de xullo ata o 15 de setembro será de luns a venres de 9:00 horas a 15:00 horas.

Así mesmo, informamos que desde o 1 de agosto ata o 16 de agosto (ambos incluídos) as nosas oficinas permanecerán pechadas por vacacións.

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.