Noticias

ACORDO NO CONCELLO DE PONTEAREAS PARA APROBAR A SÚA PRIMEIRA RPT, ACORDO REGULADOR E CONVENIO COLECTIVO

O Concello de Ponteareas chegou a un Acordo para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), así como o seu primeiro Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario, e un novo Convenio Colectivo do persoal laboral. A Mesa Xeral de Negociación expresou a súa conformidade coa proposta dos citados documentos, e procedeu á sinatura dos

Ler máis »

PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO NO CONCELLO DE VILALBA

Os membros da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Vilalba, en sesión celebrada o 20 de novembro de 2018, expresaron a súa plena conformidade coa proposta de novo Convenio Colectivo do persoal laboral, dando así por rematado o proceso de negociación colectiva aberto a tal efecto. O novo Convenio Colectivo suporá, entre outros obxectivos, unha homoxeneización xeral das condicións

Ler máis »

ENDEREZO NOVAS OFICINAS

Prezados clientes e amigos: O equipo de Galivalia Avogados informa que xa está traballando nas súas novas oficinas localizadas na Carreira do Conde, 12-13, 1B (CP 15701 – Santiago de Compostela).

Ler máis »

ACORDO NO CONCELLO DE ARANGA PARA APROBAR A SÚA PRIMEIRA RPT, ACORDO REGULADOR E CONVENIO COLECTIVO

O Concello de Aranga chegou a acordo para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), así como o seu primeiro Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario e o seu primeiro Convenio colectivo do persoal laboral. A Mesa Xeral de Negociación expresou a súa plena conformidade coa proposta dos devanditos documentos e procedeu á sinatura

Ler máis »

O CONCELLO DE TOMIÑO APROBA INICIALMENTE A SÚA PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

O Pleno do Concello de Tomiño, en sesión ordinaria do 20/04/2017, acordou aprobar inicialmente a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o Goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. O antecitado documento, que foi publicado no BOP de Pontevedra nº 85, de data 4 de maio de

Ler máis »

Traballo cuestiona o ERE da Cámara de Comercio de Ferrol

Os traballadores afectados polo ERE da Cámara de Comercio de Ferrol, asesorados por Galivalia S.L., que o pasado 4 de agosto interpuxeron recurso de alzada contra a autoridade laboral que autorizou o ERE – a Xunta de Galicia -, denunciaron a situación de indefensión na que se atopan dous dos traballadores afectados polo ERE promovido pola Cámara de Comercio de

Ler máis »

Administración electrónica: Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza

A presente Lei regula o uso das novas tecnoloxías na Administración de Xustiza. Os principais obxectivos desta norma, son: primeiro, actualizar o contido do dereito fundamental a un proceso público sen dilacións indebidas, gracias á axilización que permite o uso das tecnoloxías nas comunicacións; segundo, xeralizar o uso das novas tecnoloxías para os profesionais da xustiza; terceiro, definir nunha norma

Ler máis »