Acceso Clientes

Actualidade

Real Decreto Lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva

Esta reforma da negociación colectiva pretende abordar unha serie de  disfuncións. Pero quere facelo respectando plenamente os elementos esenciais do noso sistema de negociación colectiva e, singularmente, respectando a autonomía colectiva. … continuar lendo

Real Decreto 801/2011, de 10 de xuño, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de regulación de emprego e de actuación administrativa en materia de traslados colectivos

Este Real Decreto, persigue cinco obxectivos fundamentais:

Primeiro, stomach reforzar a extinción colectiva de contratos de traballo por razóns económicas, técnicas, organizativas ou de produción canalizándoa cara a vía prevista expresamente pola lexislación laboral, isto é, o procedemento de regulación de emprego. … continuar lendo

Novo mapa de Corporacións municipais

O novo mapa de corporacións municipais galegas quedou constituído este pasado sábado, a excepción dos concellos de Santiago de Compostela, Carballo, Fisterra e Os Blancos, onde se produciu a paralización do proceso por causa dos recursos contenciosos electorais presentados nos citados concellos. … continuar lendo

Galivalia, pioneira na fusión de corpos de policía local xunto cos concellos de Ames e Brión

Os concellos de Ames e Brión serán os primeiros de España en unificar os servizos de Emerxencias, Protección Civil e Policía Local, unha iniciativa pioneira que pretende acadar unha mellora na prestación e na cobertura dos servizos de seguridade de ambos concellos. … continuar lendo

Lei 35/2010, de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo.

Lei 35/2010, de 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo.


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.