Noticias

Novo mapa de Corporacións municipais

O novo mapa de corporacións municipais galegas quedou constituído este pasado sábado, a excepción dos concellos de Santiago de Compostela, Carballo, Fisterra e Os Blancos, onde se produciu a paralización do proceso por causa dos recursos contenciosos electorais presentados nos citados concellos. Maiorías absolutas. O PP ten garantidas 186 alcaldías (45 en A Coruña, 40 en Lugo, 65 en Ourense

Ler máis »

Real Decreto 801/2011, de 10 de xuño, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de regulación de emprego e de actuación administrativa en materia de traslados colectivos

Este Real Decreto, persigue cinco obxectivos fundamentais: Primeiro, reforzar a extinción colectiva de contratos de traballo por razóns económicas, técnicas, organizativas ou de produción canalizándoa cara a vía prevista expresamente pola lexislación laboral, isto é, o procedemento de regulación de emprego. Segundo, proporcionar unha maior certeza aos traballadores, aos empresarios e ás autoridades, administrativas e xudiciais que interveñen nas extincións

Ler máis »

Real Decreto Lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva

Esta reforma da negociación colectiva pretende abordar unha serie de disfuncións. Pero quere facelo respectando plenamente os elementos esenciais do noso sistema de negociación colectiva e, singularmente, respectando a autonomía colectiva. Baixo esta premisa básica, os obxectivos principais desta reforma da negociación colectiva son os seguintes: Primeiro, favorecer unha mellor ordenación da nosa negociación colectiva, propiciando á vez unha negociación

Ler máis »

Galivalia, pioneira na fusión de corpos de policía local xunto cos concellos de Ames e Brión

Os concellos de Ames e Brión serán os primeiros de España en unificar os servizos de Emerxencias, Protección Civil e Policía Local, unha iniciativa pioneira que pretende acadar unha mellora na prestación e na cobertura dos servizos de seguridade de ambos concellos. Xavier Ferreira, Carlos Fernández e José Luis García na presentación do proxecto. Galivalia, da man do Profesor de

Ler máis »