Acceso Clientes

Quensomos

Somos unha empresa especializada na prestación de servizos de asesoramento técnico-xurídico nos seguintes ámbitos de actuación: laboral, fiscal, contratación administrativa, xestión de emprego público, xestión de recursos humanos e negociación colectiva, asesoramento a administracións públicas, asesoramento xurídico xeral.

Trato personalizado

Prestamos atención personalizada e servizos adaptados ás necesidades da túa organización.
Adaptamos os nosos servizos e produtos ás túas necesidades para dar unha resposta específica e eficaz.

Reciba asesoramento técnico especializado

Prestamos asesoramento especializado para axudarlle a solucionar os problemas da súa organización e mellorar o seu funcionamento. Contamos con persoal técnico especializado en múltiples disciplinas, así como cun amplo grupo de asesores especialistas do eido universitario, o que nos permite prestar servizos de calidade en diversos ámbitos materiais.

Aumente os seus recursos

Ampliamos as fontes de financiamento da súa organización facilitándolle o acceso a contratos con administracións públicas. Na actual época de crise económica traballamos dende unha perspectiva innovadora, buscando recursos para a túa organización, diversificando as túas fontes de financiamento e sondeando novos mercados e nichos de negocio.

Actualidade

 • VACACIÓNS VERÁN 2021

  Informamos que as nosas oficinas permanecerán pechadas durante o mes de Agosto por descanso do personal.

   

   

 • DOSIER COVID-19 ENTIDADES LOCAIS

  Galivalia pon á súa disposición unha selección de normativa e principais medidas de  interese para as entidades locais, derivadas da situación de crise sanitaria provocada polo Covid-19.

  DOSIER COVID19 ENTIDADES LOCALES

   

 • O CONCELLO DE BRIÓN ACORDA UNHA NOVA RPT

  O pleno do Concello de Brión acordou a aprobación definitiva dunha nova Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

  A aprobación da nova RPT suporá un feito histórico para este Concello, ao ser a primeira que afecta a todo o persoal, tanto ao persoal funcionario como ao persoal laboral.

  Deste xeito, coa nova RPT establécese unha valoración de todos os postos de traballo a efectos retributivos (tanto laborais, como funcionarios) a través do mesmo sistema obxectivo de valoración, conseguíndose así unha racionalización da estrutura retributiva do persoal a través da homologación do sistema retributivo de persoal laboral e funcionario.

   

 • PUBLICADA A PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE MONDARIZ

  O Concello de Mondariz publicou no BOP de Pontevedra do 28 de maio de 2019, o anuncio de aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT).

  Devandito instrumento de xestión de persoal, que resulta obrigatorio tal e como recolle o artigo 90.2 da Lei 7/1985 LRBRL e o artigo 74 do TREBEP, foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuado entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

   

 • SINATURA DO PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO NO CONCELLO DE SOBRADO

  Os membros da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Sobrado dos Monxes, na sesión celebrada en data 5 de febreiro de 2019, expresaron a súa plena conformidade coa proposta do novo Convenio Colectivo do persoal laboral, dando así por finalizado o proceso de negociación colectiva aberto para ese efecto.

  Coa aprobación do devandito documento, que foi elaborado pola empresa Galivalia, lograranse alcanzar os seguintes obxectivos principais:

  • A homoxeneización xeral das condicións laborais dos empregados municipais.
  • A fixación dun compendio dos dereitos, deberes e normas laborais.
  • A racionalización da estrutura profesional e da retribución do persoal laboral.
  • A aplicación das novidades normativas e adecuación ao marco legal vixente.

   

ver máis novas

Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.