Acceso Clientes

Actualidade

Mantéñase ó día da actualidade de Galivalia e do noso sector

Lei 3/2011 de 30 de xuño, de apoio á familia y á convivencia de Galicia

Esta lei ten por obxecto recoñecer a familia como estrutura básica da sociedade e ámbito natural de desenvolvemento da persoa, regulando a obriga que os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia teñen de apoiar e protexer as familias e os seus membros, e, en especial, os nenos e as nenas e os e as adolescentes.


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.