Nós

Galivalia é un Despacho de Avogacía e Consultoría Laboral con máis de dez anos de experiencia en materia de Dereito Administrativo e Dereito Laboral, contando ademais coa colaboración de varias empresas do sector e un amplo grupo de asesores da esfera universitaria.

o noso equipo

Gloria Zúñiga Rial

Avogada en exercicio, colexiada nº 2326 do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, Licenciada en Dereito (USC) e Especialista Universitaria en Administración Local (USC), con ampla experiencia no exercicio profesional da avogacía nos ámbitos do dereito laboral e contencioso-administrativo, e con igual experiencia no asesoramento xurídico a entidades locais.

Jesús Fernández Ramos

Diplomado en Relacións Laborais (USC), Máster en Xestión de Recursos Humanos (USC) e Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (USC), conta cunha ampla experiencia no asesoramento a entidades locais e na elaboración de Relacións de Postos de Traballo (RPT), Convenios Colectivos, Acordos reguladores, así como outros instrumentos de xestión de persoal.

Andrés Manuel Pérez Martínez

Avogado en exercicio, colexiado nº 3140 do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, Graduado en Dereito (USC) e Máster Universitario en Avogacía (UV), con ampla experiencia nos ámbitos do dereito laboral e contencioso-administrativo.

Últimas novas

APROBADA A RPT DO CONCELLO DE CERCEDA

O Pleno do Concello de Cerceda acordou en sesión celebrada o pasado 8 de xaneiro de 2024 a aprobación definitiva da Relación de Postos de

Non hai máis entradas que amosar.