Noticias

APROBADA A PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DO PORRIÑO

O Pleno do Concello do Porriño, en sesión ordinaria celebrada o 30/10/2019, acordou aprobar definitivamente a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT). O dito instrumento de xestión de persoal, que resulta obrigatorio tal e como dispón o art. 90.2 da Lei 7/1985 (LRBRL), e o art. 74 do TREBEP, foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuado entre o

Ler máis »

O CONCELLO DE CALDAS DE REIS APROBA A SÚA PRIMEIRA RPT

O Pleno do Concello de Caldas de Reis, en sesión ordinaria celebrada o 26/09/2019, acordou aprobar definitivamente a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia, e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores. O citado documento foi publicado no BOP de Pontevedra nº 194, de data 9 de outubro

Ler máis »

O CONCELLO DE BRIÓN APROBA UNHA NOVA RPT

O Pleno do Concello de Brión aprobou definitivamente unha nova Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuado entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. A aprobación da nova RPT supón un fito histórico para este Concello, por ser a primeira que afecta a todo o persoal, tanto funcionario coma

Ler máis »

SINATURA DO PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO DO CONCELLO DE SOBRADO

Os membros da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Sobrado, na sesión desenvolvida en data 5 de febreiro de 2019, expresaron a súa conformidade plena coa proposta do novo Convenio Colectivo do persoal laboral, finalizando así o proceso de negociación colectiva aberto para tal efecto. Coa aprobación do devandito documento, que foi elaborado pola empresa Galivalia, acadaranse os seguintes

Ler máis »

ACORDO NO CONCELLO DE PONTEAREAS PARA APROBAR A SÚA PRIMEIRA RPT, ACORDO REGULADOR E CONVENIO COLECTIVO

O Concello de Ponteareas chegou a un Acordo para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), así como o seu primeiro Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario, e un novo Convenio Colectivo do persoal laboral. A Mesa Xeral de Negociación expresou a súa conformidade coa proposta dos citados documentos, e procedeu á sinatura dos

Ler máis »

PRIMEIRO CONVENIO COLECTIVO NO CONCELLO DE VILALBA

Os membros da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Vilalba, en sesión celebrada o 20 de novembro de 2018, expresaron a súa plena conformidade coa proposta de novo Convenio Colectivo do persoal laboral, dando así por rematado o proceso de negociación colectiva aberto a tal efecto. O novo Convenio Colectivo suporá, entre outros obxectivos, unha homoxeneización xeral das condicións

Ler máis »

ENDEREZO NOVAS OFICINAS

Prezados clientes e amigos: O equipo de Galivalia Avogados informa que xa está traballando nas súas novas oficinas localizadas na Carreira do Conde, 12-13, 1B (CP 15701 – Santiago de Compostela).

Ler máis »

ACORDO NO CONCELLO DE ARANGA PARA APROBAR A SÚA PRIMEIRA RPT, ACORDO REGULADOR E CONVENIO COLECTIVO

O Concello de Aranga chegou a acordo para aprobar a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), así como o seu primeiro Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario e o seu primeiro Convenio colectivo do persoal laboral. A Mesa Xeral de Negociación expresou a súa plena conformidade coa proposta dos devanditos documentos e procedeu á sinatura

Ler máis »