Acceso Clientes

Actualidade

Mantéñase ó día da actualidade de Galivalia e do noso sector

O CONCELLO DE TOMIÑO APROBA INICIALMENTE A SÚA PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

O pleno do Concello de Tomiño, en sesión ordinaria celebrada o 20/04/2017, acordou aprobar inicialmente a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

O citado documento, que foi publicado no BOP de Pontevedra nº 85, de data 4 de maio de 2017, someterase a un período de información pública por un prazo de 20 días hábiles, durante os cales se poderán presentar reclamacións ou alegacións.

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.