Acceso Clientes

Actualidade

Mantéñase ó día da actualidade de Galivalia e do noso sector

PUBLICADA A PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE ARES

O Concello de Ares publicou no BOP da Coruña nº 62, do 31 de marzo de 2017, o anuncio de aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT).

Dito instrumento de xestión de persoal, que resulta obrigatorio tal e como recolle o artigo 90.2 da Lei 7/1985 LRBRL e o artigo 74 do TREBEP, foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.

 

 


Tel�fono 677 303 856 Galivalia

Galivalia Consulstgo S.L. Ver texto legal.