Blog

PUBLICADA A PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DE MONDARIZ

O Concello de Mondariz publicou no BOP de Pontevedra de 28 de maio de 2019, o Anuncio de aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT).

O devandito instrumento de xestión do persoal, que é obrigatorio tal e como recolle o artigo 90.2 da Lei 7/1985 (LRBRL) e o artigo 74 do TREBEP, foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuado entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais.