Blog

Real Decreto-lei 8/2010, de 20 de maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público.

O presente Real Decreto Lei contempla as medidas extraordinarias adoptadas para dar cumprimento ao compromiso do Goberno de acelerar, en 2010 e 2011, a redución do déficit inicialmente prevista.

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.