Noticias

APROBADA A RPT DA MANCOMUNIDADE DA TERRA CHÁ

A Xunta Plenaria da Mancomunidade de Municipios da Terra Chá acordou en sesión celebrada o 27 de decembro de 2023 a aprobación inicial da súa Relación de Postos de Traballo (RPT). O devandito documento foi elaborado pola empresa Galivalia, e consensuada entre a Administración e os representantes sindicais dos empregados da Mancomunidade, sen que se presentasen alegacións ao documento inicialmente

Ler máis »

APROBADA A RPT DO CONCELLO DE CERCEDA

O Pleno do Concello de Cerceda acordou en sesión celebrada o pasado 8 de xaneiro de 2024 a aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo (RPT). O devandito documento foi elaborado pola empresa Galivalia, e consensuada entre o Goberno municipal e os representantes sindicais dos empregados do Concello. Resoltas as alegacións formuladas ao documento presentado inicialmente, a RPT definitiva

Ler máis »

O CONCELLO DE TOMIÑO XA CONTA CUN NOVO CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR

No BOP de Pontevedra de 20 de xuño de 2023 publicouse o II Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Tomiño, así como o novo Acordo Regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Tomiño, documentos que foron elaborados pola empresa Galivalia. Coa aprobación de ambos os dous documentos, cúmprense as seguintes

Ler máis »

O CONCELLO DA GUARDA E OS SINDICATOS ACORDAN UN NOVO CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR

O Concello da Guarda acordou cos sindicatos un novo Convenio Colectivo para o persoal laboral desa Administración, que por vez primeira inclúe unha táboa salarial, así como un novo Acordo Regulador para o persoal funcionario da mesma. Os devanditos documentos foron elaborados por Galivalia Avogados e Consultores, e consensuados entre o Executivo municipal e os representantes dos empregados do Concello.

Ler máis »

APROBADA A RPT DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

O Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa acordou en sesión celebrada o pasado 28 de outubro de 2022 a aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo (RPT). O devandito documento foi elaborado pola empresa Galivalia, e consensuada entre o Goberno municipal e os representantes sindicais dos empregados do Concello.   Resoltas as alegacións formuladas ao documento presentado inicialmente

Ler máis »

O CONCELLO DE VILASANTAR XA CONTA CUN CONVENIO COLECTIVO PROPIO

No BOP da Coruña de 4 de febreiro de 2022 publicouse o primeiro Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Vilasantar, documento que foi elaborado pola empresa Galivalia. Coa aprobación do dito documento, acadaranse os seguintes obxectivos principais: – Homoxeneidade nas condicións laborais dos empregados municipais. – Fixación dunha compilación dos dereitos, obrigas e normais laborais. –

Ler máis »

ENTRA EN VIGOR O NOVO ORGANIGRAMA LABORAL DE BRIÓN AO NON RECIBIR ALEGACIÓNS

Os cambios na Relación de Postos de Traballo elaborada polo Concello de Brión baixo a asesoría de Galivalia Avogados e Consultores, negociados en dececmbro do ano pasado entre o Concello e os representantes sindicais, entraron en vigor logo da publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) do contido do acordo. Segundo as estimacións do goberno local brionés, os cambios, xa

Ler máis »

APROBADA A PRIMEIRA RPT DO CONCELLO DE NIGRÁN

O pleno do Concello de Nigrán acordou a aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado por Galivalia e consensuado entre o Goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. A aprobación da nova RPT supón un fito histórico para este Concello, por ser a primeira que afecta a todo o persoal, tanto

Ler máis »

O CONCELLO DE PONTECESURES APROBA A SÚA PRIMEIRA RPT

O pleno do Concello de Pontecesures acordou a aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. Coa nova RPT establécese unha valoración de todos os postos de traballo a efectos retributivos, co mesmo sistema obxectivo de valoración, conseguíndose

Ler máis »