Noticias

O CONCELLO DA GUARDA E OS SINDICATOS ACORDAN UN NOVO CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR

O Concello da Guarda acordou cos sindicatos un novo Convenio Colectivo para o persoal laboral desa Administración, que por vez primeira inclúe unha táboa salarial, así como un novo Acordo Regulador para o persoal funcionario da mesma. Os devanditos documentos foron elaborados por Galivalia Avogados e Consultores, e consensuados entre o Executivo municipal e os representantes dos empregados do Concello.

Ler máis »

APROBADA A RPT DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

O Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa acordou en sesión celebrada o pasado 28 de outubro de 2022 a aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo (RPT). O devandito documento foi elaborado pola empresa Galivalia, e consensuada entre o Goberno municipal e os representantes sindicais dos empregados do Concello.   Resoltas as alegacións formuladas ao documento presentado inicialmente

Ler máis »

O CONCELLO DE VILASANTAR XA CONTA CUN CONVENIO COLECTIVO PROPIO

No BOP da Coruña de 4 de febreiro de 2022 publicouse o primeiro Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Vilasantar, documento que foi elaborado pola empresa Galivalia. Coa aprobación do dito documento, acadaranse os seguintes obxectivos principais: – Homoxeneidade nas condicións laborais dos empregados municipais. – Fixación dunha compilación dos dereitos, obrigas e normais laborais. –

Ler máis »

ENTRA EN VIGOR O NOVO ORGANIGRAMA LABORAL DE BRIÓN AO NON RECIBIR ALEGACIÓNS

Os cambios na Relación de Postos de Traballo elaborada polo Concello de Brión baixo a asesoría de Galivalia Avogados e Consultores, negociados en dececmbro do ano pasado entre o Concello e os representantes sindicais, entraron en vigor logo da publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) do contido do acordo. Segundo as estimacións do goberno local brionés, os cambios, xa

Ler máis »

APROBADA A PRIMEIRA RPT DO CONCELLO DE NIGRÁN

O pleno do Concello de Nigrán acordou a aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado por Galivalia e consensuado entre o Goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. A aprobación da nova RPT supón un fito histórico para este Concello, por ser a primeira que afecta a todo o persoal, tanto

Ler máis »

O CONCELLO DE PONTECESURES APROBA A SÚA PRIMEIRA RPT

O pleno do Concello de Pontecesures acordou a aprobación definitiva da súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. Coa nova RPT establécese unha valoración de todos os postos de traballo a efectos retributivos, co mesmo sistema obxectivo de valoración, conseguíndose

Ler máis »

APROBADA A PRIMEIRA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DO PORRIÑO

O Pleno do Concello do Porriño, en sesión ordinaria celebrada o 30/10/2019, acordou aprobar definitivamente a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT). O dito instrumento de xestión de persoal, que resulta obrigatorio tal e como dispón o art. 90.2 da Lei 7/1985 (LRBRL), e o art. 74 do TREBEP, foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuado entre o

Ler máis »

O CONCELLO DE CALDAS DE REIS APROBA A SÚA PRIMEIRA RPT

O Pleno do Concello de Caldas de Reis, en sesión ordinaria celebrada o 26/09/2019, acordou aprobar definitivamente a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia, e consensuada entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores. O citado documento foi publicado no BOP de Pontevedra nº 194, de data 9 de outubro

Ler máis »

O CONCELLO DE BRIÓN APROBA UNHA NOVA RPT

O Pleno do Concello de Brión aprobou definitivamente unha nova Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que foi elaborado pola empresa Galivalia e consensuado entre o goberno municipal e os representantes dos traballadores municipais. A aprobación da nova RPT supón un fito histórico para este Concello, por ser a primeira que afecta a todo o persoal, tanto funcionario coma

Ler máis »